BC_rightbanner

Cam kết đào t���o

A. Kiểm tra chất lượng

1. Thi xếp lớp:

T���t cả h���c viên đều được trải nghiệm bài thi x���p l���p để chọn ��ược lớp học phù hợp.

Bài thi đảm bảo sự chính xác và thể hiện được trình ����� học sinh nhằm giúp học viên chọn được lớp học phù hợp.

2. Thi giữa kỳ:

Bài thi giữa kỳ giúp nhà trường đánh giá học lực, độ tiếp thu bài của học viên. Sau bài thi giữa k���, phòng đ��o t���o sẽ có bi���n pháp giúp đỡ, kèm cặp k�����p thời đối với học sinh yếu

3. Thi cuối kỳ:

Theo bộ đ��� thi chuẩn của Trung tâm Anh ngữ INNO nhằm đánh giá thực chất khả năng c���a học viên. Dựa vào kết quả cuối kỳ, phòng Đào tạo sẽ cấp giấy chứng nhận cuối khóa cho học viên đạt yêu cầu.

B. THAM GIA CÁC KỲ THI QUỐC TẾ:

1. Thi Cambridge Starters, Movers, Flyers:

H�������������c sinh tham gia khóa luy���n thi Cambridge đảm bảo đ���������t từ 10 khiêng/15 khiêng trở lên.

2. Thi TOEIC, IELTS:

TOEIC 450: 06 tháng đảm bảo học sinh ����ạt đ��ợc t���  450 điểm trở lên

IELTS 6.0: 06 tháng đảm bảo học sinh đạt đ��ợc 6.0 trở lên.

C. NGOẠI KHÓA, CÁC CUỘC THI DO TRƯỜNG TỔ CHỨC:

1. Học vi��n đ��ợc tham gia các ho�����t động ngoại khóa của Trung tâm Anh ngữ INNO như: CLB chiếu phim, CLB tiếng Anh, dã ngoại…

2. Học viên được tham gia các cuộc thi tài do Trung tâm Anh ngữ INNO tổ chức nh��: thi kể chuyện tiếng Anh, thi tiếng Anh Olympic���

D. CAM KẾT DÀNH CHO HỌC VIÊN:

Học viên ph���i tham gia đầy đủ 80% thời gian học tập trong khóa học.

Học viên tham gia đ���y đủ các b����i kiểm tra của giáo viên trong khóa học.

Contact Us