BC_rightbanner

TẶNG BALO CAO CẤP KHI ĐĂNG KÝ LUYỆN THI VÀ THI CÁC CHỨNG CHỈ ANH NGỮ CAMBRIDGE ESOL TẠI TRUNG TÂM ANH NGỮ INNO

* Chương trình chỉ áp dụng cho các đối tượng học viên đăng ký luyện thi và dự thi các bài thi sau: KET (A2), PET & PET for Schools (B1), FCE (B2)

* Chương trình chỉ áp dụng cho  thí sinh đăng ký các đợt thi vào tháng 3/2014: 08/3/2014, 09/3/2014 & 15/3/2014

No Comments Yet.

Leave a reply

Contact Us