BC_rightbanner

FAQ

C��C CÂU HỎI CHUNG

 1. Tôi muốn đăng k‎ý theo học 1 khóa tiếng Anh tại Trung tâm INNO thì thủ tục thế nào?
 2. Đội ngũ gi���ng viên c�����a INNO la là những ai ?
 3. Tôi th���y trình độ Ti���ng Anh m��nh rất kém, đã lâu rồi không động đến tiếng Anh nên không mu���n kiểm tra mà muốn học lại t����� đầu.
 4. Việc kiểm tra đánh giá trình độ học viên sau khi hoàn thành khóa học được tiến hành như thế nào?

TIẾNG ANH TRẺ EM

 1. Tôi muốn được thông tin rõ hơn qu�� trình h���c t���p c���a con.
 2. Con tôi hiện tại đang học ở một trung tâm tiếng Anh khác, trình độ của cháu hi���n tại là Pre Inter 1. INNO có lớp nào phù hợp với trình độ của con tôi không?
 3. Con tôi phản ánh là học lớp này dễ quá nên cháu muốn vư�������t c���p. Như v�������y có ����ược không?
 4. Một cấp độ tại Trung tâm INNO thường diễn ra trong bao lâu?
 5. Các khóa học tiếng Anh cho trẻ em được sắp xếp như thế nào?
 6. Việc kiểm tra đánh giá trình độ học viên sau khi hoàn thành khóa học được tiến hành như thế nào?

TIẾNG ANH CHO TEEN

 1. Nội dung học trong chương trình tiếng Anh cho thanh ni��n là gì?
 2. Một cấp độ của khóa học Tiếng Anh cho Teen thường diễn ra trong bao lâu?
 3. Khóa học tiếng Anh cho Teen có bao nhiêu trình độ?
 4. Ở độ tuổi nào có thể tham gia khóa Tiếng Anh cho Teen?

TI���NG ANH NGƯ���I LỚN

 1. T��i chưa hề học tiếng Anh bao giờ thì có thể học ở INNO được kh��ng?
 2. INNO có khóa tiếng Anh cấp tốc n����o không? Hiện tại tôi đang cần tham gia 1 khóa cấp tốc để nâng cao trình độ?
 3. Một cấp ������� của khóa học Tiếng Anh người lớn thường diễn ra trong bao lâu?
 4. Khóa h���c tiếng Anh người lớn có bao nhi��u trình độ?
 5. INNO có thể x�����������p lớp luôn cho tôi không vì tôi ngại đi kiểm tra lắm?

LUYỆN THI IELTS

 1. Tôi muốn tham gia khóa học IELTS của INNO thì cần c�� ��iều ki���n gì không?
 2. Vi���c kiểm tra đánh giá đư���c tiến hành như th��� nào? Sau khi học xong thì có thể thi IETLS tại INNO không?
 3. Tôi không có th���i gian để h���c Tiếng Anh Thông Dụng, tôi chỉ muốn học luy���n thi IELTS để chuẩn bị đi du học?

CÁC CÂU H���I CHUNG

 1. Tôi muốn đ��ng k‎ý theo học 1 khóa tiếng Anh tại Trung tâm INNO thì thủ tục thế nào?

Trư���c khi theo học tại Trung tâm INNO, bạn sẽ tham gia làm bài kiểm tra đ���u vào nhằm xác định trình độ tiếng Anh hiện tại của mình. Dựa tr��n kết quả đánh giá của giáo viên, Trung tâm INNO sẽ tư vấn khóa học phù hợp v���i trình độ cũng như nhu cầu của b�����n. Các kh��a học tại Trung tâm INNO đ�����c chia theo cấp độ theo H��� thống tiêu chuẩn Châu Âu, nên bạn sẽ đ�����c tư vấn dựa trên trình độ tiếng Anh hi���n tại cũng như đ��� tuổi c���a b���n thân.

 1. Đội ngũ giảng viên của INNO là những ai ?

Đội ngũ giảng viên của Trung tâm INNO là các giáo viênViệt Nam và nước ngoài đã tốt nghiệp đại học, có bằng cấp quốc tế TESOL hoặc tương đương. Các giảng viên tại Trung tâm INNO đ���u là những giáo viên đã có kinh nghiệm giảng dạy; gi������u kiến thức chuyên môn v��� văn h��a, xã hội cũng như các kỹ năng và phương pháp nghi��n cứu học thuật giúp các học viên ở mọi lứa tuổi nhanh chóng tiếp thu bài giảng và tự tin sử dụng Anh ngữ.

 1. Tôi thấy trình độ Ti���ng Anh mình rất kém, đã lâu rồi không động đến tiếng Anh nên không muốn kiểm tra mà muốn học lại t��� đầu.

Việc h���c l���i từ đầu như vậy sẽ lãng phí thời gian và ti���n bạc của bạn. Cấp độ đầu tiên chỉ dành cho nh�������ng người bắt đầu học Ti���ng Anh. B����i kiểm tra trình độ sẽ ph���n ánh đúng khả năng của bạn theo tiêu chuẩn quốc tế, vì vậy bạn nên tham gia bài kiểm tra đ��� Trung tâm INNO c�� thể x���p lớp một cách chính x��c, phù hợp với kh��� năng của mình nhất. Bạn cũng không cần lo l���ng về việc không làm được bài vì bài kiểm tra trình đ��� đư���������c thi���t kế từ dễ đến khó và nó chỉ là bài đánh giá trình độ hiện thời của bạn nhằm x���p lớp chính xác nhất. Bạn chỉ mất th�����i gian khoảng 30 phút để làm bài kiểm tra thôi.

 1. Việc kiểm tra đánh giá trình độ h�������c vi��n sau khi hoàn thành khóa học được tiến hành như thế nào?

Sau khi kết thúc m���i kh��a học, các học viên sẽ đư���c ki�����m tra, đánh giá kết quả h�����c tập thông qua bài kiểm tra cuối kỳ. Giáo viên sẽ đánh giá các k��� năng Anh ngữ c���a học viên theo thang ��i���m cụ th�����. Sau mỗi khóa h���c, c��c học viên sẽ được nh���n chứng chỉ và báo cáo chi tiết về quá trình học tập.

TI���NG ANH TRẺ EM 

 1. Tôi muốn ����ợc thông tin rõ hơn quá trình học tập của con.

Trung tâm INNO luôn cập nhật tình hình học tập của các bé cho‎ phụ huynh trong su���t quá trình học. Khi các bé tham gia khóa học, mỗi bé sẽ có 1 cuốn ���Learner Diary” – một hình thức sổ li��n lạc, có thể giúp phụ huynh theo dõi chương trình học của con trên lớp cũng như đánh giá c���a giáo viên đối với b���� trong từng buổi học. Ngoài ra, đối với các lớp nhỏ, đội ngũ trợ giảng cũng s��� c���p nhật th��ng tin về tình hình học tập của bé cho phòng dịch vụ khách hàng. Những thông tin này sẽ được cập nhật cho phụ huynh k���p thời. Trong mỗi khóa học của b�� còn có bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ, kết quả của các bài thi này sẽ đư���c gửi cho‎ phụ huynh cùng bảng nhận xét của giáo viên.

 1. Con tôi hiện tại đang học ��� một trung tâm tiếng Anh khác, trình độ của cháu hiện tại là Pre Inter 1. INNO có lớp nào phù hợp v���i trình độ c���a con tôi không?

Trung tâm INNO hi���n tại cũng có rất nhiều kh��a tiếng Anh phù hợp cho m�����i lứa tuổi từ 6 ��ến 12 tuổi. Mỗi trung tâm tiếng Anh sẽ có phương pháp dạy và giáo trình dạy khác nhau, nên thang trình độ cũng khác nhau. Vì vậy để c�� thể b���o đảm về chất lượng học t���p tốt nhất cho bé, gia đình nên đưa b�� Trung t��m INNO để tham gia bài kiểm tra trình độ đầu vào nh���m xác định được đúng nhất trình độ hiện tại của bé.

 1. Con tôi phản ánh l�� học lớp này dễ quá nên cháu muốn vượt cấp. Như vậy c�� được kh����ng?

N���u bé ������ang học dở khóa học thì Trung tâm INNO sẽ kiểm tra lại kết quả học của bé thông qua trợ giảng/ giáo vi��n tr��n lớp. Trường hợp giáo viên xác nh���n kh��� năng của bé nổi trội so với c����c bạn cùng lớp & có thể học vượt cấp, Trung tâm INNO s��� tiến hành sắp xếp l���p cao hơn cho bé. Còn n���u trình độ Anh ngữ của bé chưa thể hi���n sự nổi trội ở trong lớp, INNO khuyến khích gia đình để bé tiếp t�����c theo h���c ở lớp hiện tại. Sau đó, INNO sẽ ti���n hành cho kiểm tra lại trình độ của bé để s���p xếp vư�����t c���p nếu thấy phù hợp. Còn nếu bé đã thi cuối kho�� và kết quả đ���t từ 85%, giáo viên INNO sẽ có thêm nhận xét về trình độ tiếng Anh cũng như khả năng tiếp nh���n kiến thức. Nếu trình độ và khả n��ng của bé vượt tr���i so với các bạn trong lớp hiện tại, INNO sẽ xem xét để s���p xếp lớp phù hợp nhất.

 1. Một cấp độ t���i Trung tâm INNO thư���ng diễn ra trong bao lâu?

Một cấp đ��� tại Trung tâm INNO thường diễn ra trong vòng 30 giờ, tương đương 20 buổi học.

 1. Các khóa h���c tiếng Anh cho trẻ em được sắp xếp như thế nào?

Các khóa học tiếng Anh cho trẻ em tại INNO được chia theo tuổi và tr��nh độ bao gồm: tiếng Anh dành cho mẫu giáo (4-6 tuổi); tiếng Anh thiếu nhi (từ 7-12 tuổi). Tiếng Anh dành cho mẫu giáo gồm 2 trình độ (Kindy và Start Up), trong mỗi trình độ sẽ được chia thành c���p đ��� A,B,C kh��c nhau. Tiếng Anh thiếu nhi gồm 4 trình độ (Starter; Mover, Flyer và Junior Elementary) v���i các cấp độ A, B, C, D tương ứng.

 1. Việc kiểm tra đánh giá trình đ��� học viên sau khi hoàn thành kh��a học đ��ợc ti�������n hành như thế nào?

Sau khi kết thúc mỗi kh��a học, các học viên sẽ đ��ợc kiểm tra, đánh giá kết quả h���c tập thông qua bài kiểm tra cuối kỳ. Giáo viên sẽ đánh giá các k����� năng Anh ngữ của học viên theo thang điểm cụ th���. Sau mỗi khóa học, các học viên sẽ được nh���n chứng chỉ và báo cáo chi tiết về quá tr��nh học tập.

TIẾNG ANH CHO TEEN 

 1. Nội dung học trong chư��ng trình tiếng Anh cho thanh niên là gì?

Khóa học s����� dụng gi��o trình Speakout khai thác nhiều đ��� tài cập nh���t, phù hợp với sở thích của Teen, giúp b�����n tự tin và thành công khi bước vào đại học và tham gia vào các k��� thi qu���c tế. Đồng thời, c���u trúc chương trình được thiết k��� giúp bạn mở rộng vốn t��� vựng và phát triển các kỹ năng như vi���t bài luận, thuyết trình, phản xạ nhanh, phát âm chuẩn. Đây là những kỹ năng vô cùng cần thiết khi theo học tại trường cũng như v��� sau này.

 1. Một cấp độ của khóa học Tiếng Anh cho Teen thường diễn ra trong bao lâu?

Một cấp độ trong chư��ng trình thiếu ni��n thường diễn ra trong vòng 36 gi�������, tương đương 20 buổi học. Còn đối với chương trình thanh niên, một cấp độ sẽ diễn ra trong vòng 48 giờ, tương đương 24 buổi học.

 1. Khóa học tiếng Anh cho Teen có bao nhiêu tr��nh độ?

Khóa học tiếng Anh cho Teen tại Trung tâm INNO bao gồm 7 trình độ (Starter; Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate và Advanced) với các cấp độ A, B, C, D tương ứng.

 1. Ở độ tu���i nào có thể tham gia khóa Tiếng Anh cho Teen?

Khóa học tiếng Anh cho Teen là khóa học dành cho các học viên từ 12 đến 19 tuổi.
Các học viên ��� độ tuổi từ 12-15, INNO có khóa h���c tiếng Anh thiếu niên được thiết kế đ�����c biệt tập trung phát triển sự tự tin và khả năng sáng tạo ở độ tu���i này. Còn h���c viên ở ������� tuổi từ 16-19, INNO c�� kh����a học tiếng Anh thanh niên giúp các em thể hiện sự tự tin và năng động của bản thân. Không giống như tiếng Anh Thông dụng, khóa tiếng Anh cho Teen của INNO là khóa học được xây dưng trên 4 yếu tố: ”Kool: hơn; ”Pro” hơn; nói ”siêu” hơn và ���chuẩn” hơn.
����ng như với t��n gọi của mình, tiếng Anh dành cho teen khai thác nhiều đề tài văn hóa xã hội phong phú, phù hợp với tuổi teen, giúp các bạn phát triển t���ng quát 4 kỹ năng tiếng Anh, tập trung vào kỹ năng nghe và nói.

TIẾNG ANH NGƯỜI L���N 

 1. Tôi chưa h��� học tiếng Anh bao giờ thì có thể học ở INNO được không?

Chương trình tiếng Anh thông dụng của INNO có khóa học từ cơ b���n đến nâng cao để phù hợp với mọi trình độ của học viên. Nếu bạn chưa học tiếng Anh bao giờ hoặc đang theo học một ngôn ngữ khác và muốn làm quen với tiếng Anh, bạn có thể đăng ký trình độ cơ bản của khóa tiếng Anh thông dụng.

Có rất nhiều học viên đã biết một chút tiếng Anh nhưng chưa tự tin lắm vào kh��� năng của mình và muốn đăng ký l���p từ ��ầu. Tuy nhiên, đ��� đảm bảo quyền lợi của học viên, trước khi đăng k���ý học, c��c bạn sẽ l��m 1 bài kiểm tra đầu vào để xác định trình độ hiện tại của mình. INNO sẽ dựa trên kết quả c���a bài kiểm tra để tư vấn và giúp bạn chọn được 1 khóa học phù hợp nhất.

 1. INNO có khóa tiếng Anh cấp t�����c nào không? Hiện tại tôi đang cần tham gia 1 khóa cấp tốc ��ể nâng cao trình độ?

Học vi��n khi đến với Trung tâm INNO sẽ được tư vấn các khóa học phù hợp với trình độ hiện tại và nhu cầu học c�����a cá nhân. Tham gia chương trình học tại INNO, các bạn học viên sẽ học qua nhi���u cấp độ theo hệ thống tiêu chuẩn Châu Âu.

Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu học viên, INNO đưa ra khóa học m�����i –��� One by one: Một kèm một”, tối đa tiện ích. Khóa học này đư���c thiết k��� ph�� hợp với nhu cầu, trình độ, mục tiêu c���a từng đối tượng, từ nhu cầu cải thiện trình độ nghe, nói, đọc, viết đ��n giản ��ến n��ng cao k��� năng thi chứng ch��� quốc tế như IELTS, TOEFL iBT hoặc kỹ năng phỏng vẫn xin du học, rèn luyện chuyên phát ��m, từ vựng, ngữ pháp. “One by one” mang lại sự tiện lợi và chủ động hơn cho c��c bạn. Th�������i gian biểu và sỉ số học viên trong lớp cũng được bố trí linh hoạt theo ����� nghị của người học chứ không nhất thiết theo lịch học cố định tại INNO.

 1. Một c���p độ của khóa h���c Ti�����ng Anh người lớn thường diễn ra trong bao l��u?

Một cấp đ��� trong chương trình tiếng Anh người lớn (khóa tiếng Anh thông d���ng) thường diễn ra trong vòng 36 giờ, tương đương 24 buổi học.

 1. Khóa học tiếng Anh người lớn c�� bao nhiêu tr��nh độ?

Khóa học tiếng Anh người l���n tại INNO bao gồm 7 trình ��ộ (Starter; Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate và Advanced) với các cấp đ��� A, B, C, D tương ứng.

 1. INNO có thể xếp lớp luôn cho tôi không vì tôi ngại đi kiểm tra lắm?

Có thể do công việc bận rộn nên bạn ng���i đi kiểm tra, nhưng bài kiểm tra chỉ mất khoảng 60 phút và sẽ giúp INNO sắp xếp bạn vào lớp học phù h���p. Bài kiểm tra đầu vào này sẽ không đánh giá việc b���n đỗ hay trượt kỳ ki���m tra mà chỉ nh�����m giúp bản thân bạn cũng như INNO biết chính xác trình ������� và kh��� năng Anh ngữ để giúp cho việc học đạt hiệu quả cao hơn.

Việc kiểm tra trước khi xếp lớp là lời khuyên chung của các giáo viên quốc tế.

LUYỆN THI IELTS

 1. T��i muốn tham gia khóa h���c IELTS của Trung tâm INNO thì cần có điều ki���n gì không?

Để có thể tham gia đư���c khóa IELTS thì học viên phải ở trong độ tuổi từ 16 tuổi trở l��n và phải nắm chắc được kiến thức tiếng Anh. Tr��nh độ Tiếng Anh đ�����u vào của bạn c���n đạt mức Pre-Intermediate C của khóa tiếng Anh thông dụng tại INNO mới đảm bảo bạn theo chương trình Luy���n thi IELTS hiệu quả.

 1. Vi�����c kiểm tra đánh giá được tiến h��nh như thế nào? Sau khi học xong thì có thể thi IETLS tại INNO không?

Sau khi kết thúc mỗi cấp độ trong chương trình Luyện thi IELTS, các h���c viên s��� được kiểm tra, đánh giá kết quả học tập thông qua bài ki���m tra cuối kỳ. Giáo viên sẽ đánh giá kỹ năng của học viên theo thang điểm cụ thể.
Không như khóa tiếng Anh thông dụng, kh��a học luyện thi IELTS sẽ không có bằng chứng nhận trình độ, vì đây là khóa luy���n thi. Nh��ng sau khi kết thúc khóa, học viên có thể đăng k‎ý thi IELTS t�����i INNO.

 1. Tôi không c���� thời gian để h�������c Tiếng Anh Th��ng Dụng, tôi chỉ mu�����n học luyện thi IELTS để chuẩn b��� đi du học?

Hệ thống chắc nghiệm IELTS (International English Language Testing System) l�� hệ thống dùng để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh c���������a các đối tượng có dự định h���c tập, làm việc hoặc sinh sống tại những quốc gia nơi tiếng Anh là ngôn ngữ chính.
��ể có thể tham gia ����ược khóa IELTS tại INNO thì học viên phải ở trong độ tuổi từ 16 tuổi trở lên và phải nắm chắc được kiến thức tiếng Anh, với trình đ��� Pre Intermediate C của khóa tiếng Anh thông dụng tại Apollo.  Nếu bài kiểm tra đầu vào của bạn đã đ���t được trình độ Pre Intermediate C thì bạn có thể tham gia ngay khóa luyện thi IELTS. Nhưng nếu chưa đủ trình độ, bạn nên kiên nhẫn và theo học thêm chương trình Tiếng Anh thông dụng cho đ���n khi trình độ Anh ngữ đ�������t yêu cầu thì việc Luyện thi IELTS của bạn mới có hiệu quả.


Contact Us